One reply to “Réflection in a door – Amsterdam

 1. Beste Philippe,

  Ik heb het werk van die 2 fotografen bekeken waar je een workshop bij volgde; superknap werk! Ik kijk op de boekenbeurs wel eens of er geen boek van hen te vinden is!

  Super dat je er een workshop bij kon volgen.

  groetjes, Marina

  ________________________________ Van: Philippe Roose Verzonden: zondag 3 november 2019 1:18 Aan: marina_de_beul@hotmail.com Onderwerp: [New post] Réflection si in a door – Amsterdam

  Philippe Roose posted: “”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star