2 replies to “Vogelenmarkt – Birds Market (Antwerpen)

  1. Op het moment van de opname was de mama van de kindjes overtuigd dat dit geen goede opname kon zijn. (Ik nam de foto gewoon door het beschermgaasje van de buggy). Spijtig dat zij het resultaat niet kan zien. Dit brengt me op het idee van in het vervolg kaartjes, met mijn email en website gegevens, bij mij te hebben.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star