Monforte d’Alba – Città alta.

Monforte d'Alba - Porta